За дарбилд

„ДАРБИЛД“ ЕООД е създадена през 2008 година с основна дейност строителство на сгради и съоражения, като през същата година е вписана в Централния професионален регистър на строителя. Първоначално фирмата започва да работи с малък състав от строителни специалисти, като изпълнява основно жилищни сгради на територията на град София, след което се разраства и поема изпълнението на промишлени и инфраструктурни обекти по част „Конструктивна“, в която сме специализирани.
Фирма „ДАРБИЛД“ ЕООД притежава необходимото оборудване за своевременното и качественото изпълнение на поетите обекти. Успешно работим и имаме дългогодишни отношения с партньори и доставчици за обезпечаване на всяка една дейност, съобразно нашите проекти.